055 49 99 95
info@basisschool-zwalm.be

schooluren.

08u45 start school
11u30 einduur woensdag
11u55 middagpauze
13u05 startuur namiddag
15u00 einduur vrijdag
15u45 einduur overige dagen

opvang.

Voor en na schooltijd voorzien wij in de opvang van jullie kinderen, na schooltijd kan dit ook in de vorm van huiswerkbegeleiding.

Er is betalende opvang aan €1 per begonnen half uur, het bedrag wordt verrekend via de schoolfactuur:

  • op maandag, dinsdag, donderdag van 6u45 tot 8u00 en van 16u tot 18u
  • op woensdag van 6u45 tot 8u00 en van 12u tot 13u*
  • Op vrijdag van 6u45 tot 8u00 en van 15u30 tot 18u


(*Vanaf 13u wordt door de gemeente opvang voorzien in de WOOPZ, kinderen die daar gebruik van maken worden door de schoolbus naar de WOOPZ gebracht. Ook op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen wordt er door de WOOPZ opvang georganiseerd. Inschrijven is wel verplicht en moet elektronisch gebeuren via de site van de gemeente.)

Indien de kinderen door onvoorziene omstandigheden niet vóór het einduur kunnen afgehaald worden, verwittig dan de school op het nummer 055 49 99 95.

Op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen rijdt er geen bus en wordt er geen opvang door de school voorzien.

De voor- en naschoolse opvang gaat door in de kleuterblok, de huiswerkbegeleiding (tot 16u35) in de refter.

busregeling.

Wij beschikken over een eigen schoolbus. Wie met de schoolbus naar school komt, dient tijdig klaar te staan. Wie in geval van ziekte of andere reden uitzonderlijk geen gebruik maakt van de bus, dient de school, de busbegeleidster of buschauffeur te verwittigen. Kinderen die verder dan 4 km van de school wonen zijn rechthebbende leerlingen en genieten van gratis busvervoer. Voor verdere inlichtingen kan u op het secretariaat terecht, op 055/49 99 95 of per mail info@basisschool-zwalm.be.

vakanties.

30.10.2023 - 05.11.2023 Herfstvakantie
25.12.2023 - 07.01.2024 Kerstvakantie
12.02.2024 - 18.02.2024 Krokusvakantie
01.04.2024 - 14.04.2024 Paasvakantie

vrije dagen.

facultatieve vrije dagen
09.10.2023
21.05.2024

pedagogische studiedagen
18.10.2023
28.02.2024
13.03.2024
(nog 2 halve of 1 volledige dag te bepalen)
feestdagen
11.11.2023 wapenstilstand
01.05.2024 dag van de arbeid
09.05.2024 hemelvaart
10.05.2024 brugdag
20.05.2024 pinkstermaandag
translate