055 49 99 95
info@basisschool-zwalm.be

onze schoolvisie

Basisschool De Zonnewijzer, school van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap die streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Onze school van de toekomst biedt kwaliteitsvol onderwijs aan, is een prettige leef- en leeromgeving waar kinderen samen leren samenleven op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Onze leerkrachten werken inspirerend, ze maken de kinderen wegwijs in hun leerproces met als doel maximale leerwinst te realiseren, rekening houdend met de talenten, interesses en individuele leermogelijkheden van iedereen.

werking kleuterklassen.

De peuters en de eerste kleuters (2,5 jarigen en 3 jarigen) zitten samen in de klas. De eerste kleuters zijn het voorbeeld voor de peuters, zo leren ze van en met elkaar. De kleuters gaan zelfstandig aan de slag om zichzelf en hun omgeving te ontdekken. De buitenruimte naast de peuter en eerste kleuterklas is voorzien van onder andere een tipi en een moestuinbak. Daar gaan ze samen met de juf op ontdekking in de natuur.

werking lagere school.

In de lagere school is er van elk leerjaar één klas. In de eerste graad bevindt zich vooraan in de klas een kring waar het onthaalmoment plaatsvindt en de leerkracht de instructie geeft. Nadien gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag en begeleidt de leerkracht waar nodig. De dagplanning is vooraan in de klas zichtbaar voor alle leerlingen. Ook in de lagere klassen krijgen de leerlingen vanaf het eerste leerjaar Franse initiatie.

visie scholengroep.

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.

We zetten in op verantwoordelijk eigenaarschap van het les- en het leerproces en stimuleren om te ondernemen zowel in de klas als daarbuiten.

We ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappijen we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

We bewerkstelligen een constructief en aangenaam schoolklimaat en waarderen openheid en input van medewerkers en leerlingen. We stellen onszelf en onze werking in vraag met het oog op evolutie en groei.

translate